Tušimická 4MW baterie zahájí provoz na přelomu roku

Projekt velkokapacitního bateriového systému pro ukládání energie v lokalitě elektrárny Tušimice dospěje v průběhu letošního léta do fáze instalace. Zařízení, jehož provoz odstartuje na sklonku letošního roku, bude využíváno v rámci výzkumného projektu BAART společností ČEZ a ČEPS a k testování různých režimů poskytování podpůrných služeb pro energetickou soustavu České republiky. Dojde tak k dalšímu využití rozsáhlých elektrárenských pozemků bez sebemenšího vlivu na zábor zemědělské půdy.

Zařízení, jehož provoz odstartuje na sklonku letošního roku, bude využíváno v rámci výzkumného projektu BAART společností ČEZ a ČEPS a k testování různých režimů poskytování podpůrných služeb pro energetickou soustavu České republiky. Dojde tak k dalšímu využití rozsáhlých elektrárenských pozemků bez sebemenšího vlivu na zábor zemědělské půdy.
foto: ČEZ

V současnosti dochází i v České republice k zásadním změnám ve fungování celého energetického trhu. Rozvoj obnovitelných zdrojů a decentrálních energetických systémů klade zvýšené nároky i na tvorbu regulační zálohy pro poskytování regulace frekvence. Jde o faktory, které se postupně uplatní ve všech oblastech elektroenergetiky – ve výrobě, přenosu a distribuci i ve spotřebě.

Společnost ČEZ a provozovatel přenosové soustavy ČEPS v návaznosti na tyto trendy realizují výzkumný projekt BAART, který si klade za cíl otestovat provozní režimy bateriových systémů akumulace energie, včetně pilotního provozu pro regulaci frekvence.

Regulace frekvence je jednou z klíčových systémových služeb řízení stability přenosové soustavy. Jde o lokální automatickou funkci spočívající v přesně definované změně výkonu elektrárenského bloku v závislosti na odchylce frekvence od zadané hodnoty.

Zařízení s minimálně desetiletou životností vznikne v areálu elektrárny Tušimice, a to na prostranství, kde během komplexní obnovy elektrárny stála záložní plynová kotelna pro vytápění města Kadaně. Zapojeno bude v bloku se stávajícím turbogenerátorem certifikovaným pro poskytování regulace frekvence.

„Výzkumný projekt BAART byl ve spolupráci s ČEPS zahájen v loňském roce, start samotného pilotního provozu předpokládáme nejpozději na přelomu roku. Projekt bateriového úložiště je plně v souladu s programem budoucího využití stávajících elektrárenských lokalit, v jehož rámci jsou areály klasických elektráren průběžně adaptovány na fungování v podmínkách tzv. nové energetiky,“ říká Ladislav Štěpánek, člen představenstva a ředitel divize klasická energetika ČEZ.

„Principiální změny energetického sektoru s sebou přinášejí rozvoj nových technologií i potřebu nastavit podmínky jejich začleňování do přenosové soustavy ČR. Realizace výzkumného projektu BAART umožní prohloubit naše dosavadní poznatky o integraci bateriových systémů do energetické soustavy v podmínkách elektrizační soustavy ČR s ohledem na poskytování podpůrných služeb,“ uvedl Svatopluk Vnouček, místopředseda představenstva ČEPS zodpovědný za strategii, inovace a rozvoj přenosové soustavy.

Výhradním investorem technologie bateriového úložiště je ČEZ; ČEPS bude hradit náklady na službu regulace frekvence v pilotním provozu v souladu s metodikou regulace stanovenou Energetickým regulačním úřadem.

Projekt bateriového úložiště je plně v souladu s programem budoucího využití stávajících elektrárenských lokalit. V Tušimicích např. v současnosti vzniká centralizované datové úložiště s kapacitou provozních úložišť 2 PB a projektované pro celou Skupinu ČEZ, které nahradí stávající firemní datová centra.

tisková zpráva

22 Comments on “Tušimická 4MW baterie zahájí provoz na přelomu roku”

 1. No vidíte, a přitom Australská megabaterie oslavovaná
  No vidíte, a přitom Australská megabaterie oslavovaná médii se ukázala jako absolutní ekonomické fiasko a to tak velké, že ohrožuje svobodu samotného premiéra Jay Weatherilla (3 miliardy pro kámoše Muska)

  Jen pro představu, uskladnění energie z Autralských větráků v podobných bateriích by stálo Austrálii 2.5 bilionu korun.

  Jak si baterie vede v reálném provozu?

   1. bych si dovolil navrhnout zvětšit historii příspěvků
    bych si dovolil navrhnout zvětšit historii příspěvků uživatele jeho účtu, uchovává se tam pouze posledních 10 příspěvků a to je málo. špatně se pak hledají starý příspěvky, díkn alespon 50!

 2. Dobře to má ČEZ obšajcovaný.
  Nikoho jiného do toho

  Dobře to má ČEZ obšajcovaný.
  Nikoho jiného do toho rybníku plného peněz jinak samozřejmě nepustí.
  Nikdo jiný si připojit baterku do sítě nemůže a fungovat jako vyrovnávač sítě. to může jen ČEZ.

  Přitom i malé baterie domácích úložišť sečtené dohromady by daly obrovskou kapacitu, která by se dala využít pro akumulaci elektřiny. Když si všichni stěžují na to jak OZE nejde využít když zajdou mraky,nebo přestane foukat.

  Ale nic pro to aby to šlo ČEZ a ostatní nedělají.

  A přitom to není zas až tak složitý. Jde jen o software řízení sítě.

  Každý kdo má nějakou baterii, když by chtěl, by se přihlásil a sepsal smlouvu, že například by dal k využití svých 10 kWh.

  To znamená, že už pouze 400 domů, nebo jakýchkoli organizací, kdo má domácí, nebo stacionární uložiště, by dalo dohromady kapacitu to co si ČEZ postaví na svém písečku.

  Všichni by byly spokojení, lidi by dostali něco z té baterie zpátky, ČEZ by dostal kapacitu o které se mu ani nesní vpodstatě zadarmo, nemusel by se o ni starat, jen by ji za levno využíval. A celá síť by měla obrovskou akumulační kapacitu, když je potřeba.

  Jo, ale to by ti managoři přišli o svý tunelový dávky…

    1. Což je samozřejmě opět ono známé ďábel je skrytý v
     Což je samozřejmě opět ono známé ďábel je skrytý v detailu a ta totální bolševická legislativa ve stylu co není výslovně dovoleno, to je zakázáno. Přestože v ústavě to máme přesně naopak, parlament a další orgány plné bolševiků napřič stranami a úřady se k tomu staví takhle. Takže pro neznalé trocha právní osvěty – co není výslovně občanovi/firme zakázáno, to je dovoleno. Co není výslovně státu/úřadu dovoleno, to je mu zakázáno. S tou baterií je to fíkaně uděláno, dokud pro to nenastaví – prý – nezávislý Energetický regulační úřad podmínky, tak to připojit sice lze, ale za služby s vyrovnáváním sítě spojené nemůžete nic inkasovat. Pokud to není součástí klasické točivé výrobny elektřiny, tedy i mimo FVE např., kde by to mělo největší logiku. Prostě čezká korupční bolševická díra.

  1. za to můžou dízlprasata podporovaný čezkoutelechčizí a
   za to můžou dízlprasata podporovaný čezkoutelechčizí a jejich debilníma komentátorama. možná že se dočkáme doby kdy se za tu ropnou propagandu bude i věšet 😉 PS: že ta vokoukaná auguchcová je tam už moc dolouho ?? :))

 3. Výkon celé 4MW u 4x200MW bloků? Není to nějak přehnaně
  Výkon celé 4MW u 4x200MW bloků? Není to nějak přehnaně moc? A ten start na začátku příštího roku? To je taky jako co? Není to moc přehnané tempo a přehnané ambice? Tesla postavila 100MW/100MWh úložiště za 100 dní, tak myslím, že v našich komplikovných podmínkách bychom mohli trošíčku zvolnit, abychom se neschvátili.

  1. Teď ještě jestli to není „death by pilots“, kdy se nová
   Teď ještě jestli to není „death by pilots“, kdy se nová technologie bude 5 let testovat, aby se po 5 letech usoudilo, že ještě není otestovaná dost a bude se dalších 5 let testovat, aby nakonec uběhlo 10 let a prd z toho.

Napsat komentář