Oficiálně: PSA Peugeot Citroën a General Motors vytváří světovou strategickou alianci

Stalo se, jak jsme spekulovali. Skupiny Peugeot Citroën a General Motors oznámily vytvoření světové strategické aliance, která bude využívat síly a know-how obou podniků, přispěje k ziskovosti obou partnerů a výrazně zlepší jejich konkurenceschopnost v Evropě.

Automobilový průmysl se dnes bez velkých aliancí neobejde – pokud chcete celosvětově uspět

Aliance se opírá o dva základní pilíře: sdílení platforem automobilů, jejich součástí a modulů a vytvoření společného nákupního podniku, který bude mít na starost zajišťování zboží a služeb, se společným nákupním objemem 125 miliard USD. Oba podniky budou dále nabízet a prodávat svá auta samostatně, na konkurenčním základě. Aliance navíc vytváří základy budoucí spolupráce v jiných oblastech činnosti.

Skupina PSA Peugeot Citroën by měla v rámci této aliance provést navýšení svého jmění s přednostním právem úpisu pro akcionáře PSA Peugeot Citroën v hodnotě přibližně 1 miliardy EUR, za které ručí sdružení bank a které zahrnuje investici rodinné skupiny Peugeot, jež tím vyjadřuje svou důvěru v úspěch aliance.

V rámci této dohody, která nezahrnuje žádná specifická ustanovení týkající se řízení PSA Citroën Peugeot, hodlá General Motors se 7 % vstoupit do skupiny PSA Peugeot Citroën, čímž se stane druhým největším akcionářem PSA Peugeot Citroën po rodinné skupině Peugeot.

„Toto partnerství znamená pro oba naše podniky obrovské možnosti,“ prohlásil generální ředitel General Motors Dan Akerson. „Aliance vytvoří synergie, které doplní programy obou podniků a skupině General Motors umožní dlouhodobě a trvale zajistit ziskovost v Evropě.“

Předseda představenstva PSA Peugeot Citroën Philippe Varin prohlásil: „Tato aliance je struhujícím klíčovým momentem pro obě naše skupiny, neboť toto partnerství má obrovský potenciál rozvoje. S podporou našeho historického akcionáře a příchodem nového prestižního akcionáře je celá skupina PSA Peugeot Citroën připravena vytěžit z této aliance co nejvíc.“

Skupiny PSA Peugeot Citroën a General Motors budou podle dohody sdílet celosvětově některé platformy, moduly a součásti, aby díky větším objemům dosáhly úspor nákladů spojených s rozvojem nových technologií a s emisemi CO2 a zvýšily celkovou efektivitu. Sdílení platforem oběma skupinám umožní nejen rozvíjet aplikace použitelné na světové úrovni, ale také s nižšími náklady spustit velké evropské programy.

Skupiny PSA Peugeot Citroën a General Motors se v první fázi zaměří na osobní vozy menší a střední velikosti, MPV a crossovery. Oba partneři také hodlají společně vyvíjet novou platformu pro vozy s nízkými emisemi CO2. První vozidla využívající společnou platformu se na trh dostanou v roce 2016.

Tato aliance posílí, ale nenahradí výkonnostní plány, které obě skupiny spustily v Evropě na obnovu své ziskovosti.

Dohoda umožní skupině PSA Peugeot Citroën i General Motors fungovat jako jediná organizační struktura, která bude na světové úrovni zajišťovat nákup surovin, součástí a služeb od dodavatelů a bude na plno využívat společnou odbornost, zkušenost, objemy, platformy a standardizované díly.

Prověřené postupy a organizační struktura General Motors a zkušenost PSA Peugeot Citroën výrazným způsobem posílí hodnotu a efektivitu nákupních operací obou společností.

Aliance krom toho zvažuje další oblasti spolupráce, například v oblasti logistiky a dopravy. General Motors hodlá za tímto účelem vytvořit strategickou a obchodní spolupráci s dceřinou společností skupiny PSA Peugeot Citroën, společností Gefco, která by pro ni měla zajišťovat logistiku v Evropě a Rusku.

Celkový objem synergií, které by měla aliance přinést, se do pěti let odhaduje na přibližně dvě miliardy dolarů ročně. Tyto synergie by se měly velkou měrou shodovat s programy obnovy vozů obou skupin, s omezeným přínosem během prvních dvou let. Na synergiích by se obě skupiny měly podílet stejnou měrou.

Alianci bude řídit společný řídicí výbor složený ze stejného počtu manažerů obou společností. Prováděcí dohody budou uzavřeny poté, co budou informovány a konzultovány instituce a orgány zastupující zaměstnance. Alianci musí rovněž schválit některé antimonopolní úřady. Navýšení jmění podléhá schválení Úřadu pro finanční trhy.

tisková zpráva

One Comment on “Oficiálně: PSA Peugeot Citroën a General Motors vytváří světovou strategickou alianci”

Napsat komentář